KF-NOVODUR s.r.o.®

 

•> Úvod

•> O nás

•> Výrobní program

•> Fotogalerie

•> Kontakt

•> Reference

•> Certifikáty

 

 

 

Společnost byla založena dne 10. října 1997. Do této doby byla součástí KOVOFINIŠ a.s., Ledeč n. S. jako samostatné středisko na výrobu plastů.

Po založení vedení společnosti pokračuje v původní výrobě nejen z plastů. Realizuje výrobu a montáž galvanických linek, neutralizačních stanic a úpraven vod s kompletní vzduchotechnikou včetně odsávacích rámů. Pro snadnější získávání obchodních případů provádí inženýrskou a konzultační činnost v oblasti povrchový úprav a postupně i zajišťuje projekční a konstrukční práce.

Postupným rozvojem byl zakoupen vlastní výrobní areál, který nadále prochází postupnou rekonstrukci s cílem vybudování sídla společnosti s kompletním zázemím. Společnost vlastní následující živnostenská oprávnění :

  1) Kovoobráběčství

  2) Zámečnictví

  3) Výroba strojů a zařízení po určitá hospodářská odvětví

  4) Velkoobchod

  5) Specializovaný maloobchod

  6) Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků.

Společnost je držitelem Certifikátu typu a Stavebně technického osvědčení vydaného Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. a systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 v rozsahu :

  1) Projekce, výroba, montáž a servis galvanických linek, neutralizačních stanic a úpraven vod

  2) Projekce, dodávka, montáž a servis topných tras včetně technologického zajištění

  3) Projekce, výroba, montáž a servis ocelových konstrukcí a manipulátorů pro dopravu zboží

  4) Rozvodné systémy ventilačních a klimatizačních zařízení vzduchotechniky.

Současná společnost má velmi dobré postavení na trhu. Díky tomu se musí řídit cílenými činnostmi, zejména v oblasti marketingu. Ostatní fáze činnosti, které nutně navazují, tvoří komplexně řízenou organizaci s dopadem na vysokou jakost, ochranu životního prostředí, dodržování zásad bezpečnosti práce či požární ochrany. Kvalitu dodávaných služeb dokazuje každoroční stabilizovaný obrat a objem realizovaných projektů. Z toho také vyplývá základní cíl společnosti, kterým je poskytovat produkt v nejvyšší kvalitě pro nejširší okruh zájemců.

 

© 2007 - 2013KF-NOVODUR s.r.o. Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 15

provozovna a korespondenční adresa : Nádražní 1277, 584 01 Ledeč nad Sázavou

tel. +420 569 722 488 fax : +420 569 722 382 e-mail : info@kfnovodur.cz